Knivskarpa bilder med mobilen


Varför blir bilder oskarpa?


Skakningsoskärpa är troligtvis det man som mobilfotograf råkar ut för oftast. Det uppstår när kameran rör sig medan bilden tas. Ofta är vi inte tillräckligt stabila i vårt sätt att hålla mobilkameran vilket leder till att vi skakar kameran samtidigt som vi tar bilden och oskärpa uppstår. Bästa sättet att motverka skaningsoskärpa är att försöka hålla mobilen så stabilt du bara kan medan du tar bilden. Att hålla mobilen nära kroppen ger mera stabilitet och vissa fotografer har även som vana att ta bilden på utandning då dem anser att det är mindre risk för skakningsoskärpa då. Under nästa bild kan du också läsa om hur du minskar risken för skakningsoskärpa genom att ta dina bilder med volymknapparna. Dåligt ljus bidrar till oskärpa


När det är mörkt ute så finns det större risk för skakningsoskärpa då det tar längre tid för kameran att ta bilden då. Då blir risken större att du hinner skaka eller vibrera kameran något och skapa oskärpa.

Fotografera med volymknappen


Många fotografer upplever att mobilkameran skakar till något när du klickar på avtryckarknappen på touchskärmen och på så vis skapar skakningsoskärpa, av den anledningen har många mobilfotografer istället gått över till att ta bilder genom att använda sig av volymknapparna. Om du har ett par hörlurar kan du även använda volymknapparna på dem och på så vis få en slags trådutlösare. 

Fel fokus


Kameran kommer automatiskt att gissa sig till vad vi ska fotografera och ställa in fokus efter det. Att fokus i bilden blir fel är ett väldigt vanligt misstag men också lätt att åtgärda. Genom att klicka på touchskärmen kommer fokus att ställas in på det avstånd som motivet vi klickat på är från kameran. Klickar vi på ett motiv långt bort kommer vi få ett så kallat ’’långt skärpedjup’’ och skärpan kommer täcka det mesta av bildytan. Klickar vi på ett motiv nära kameran får vi istället ett ’’kort skärpedjup’’ och skärpan kommer framförallt ligga nära oss medan allt bakom vårt motiv kommer bli mindre skarpt eller suddigt. Desto närmre vårt motiv är kameran, desto suddigare kommer bakgrunden att bli.


Fokus = Fokus är den del av bilden som är skarp. När man fotograferar landskap vill man ofta att hela bildytan ska ligga i fokus men fotograferar du till exempel blommor eller porträtt är det vanligt att man bara vill ha fokus på motivet medan bakgrunden ska vara suddig.

Titta och utvärdera bilden på plats


Ett av dem vanligaste misstagen men som också är ett av dem lättaste att undvika är att man tar sina bilder och väntar med att kolla på dem förän man kommer hem till soffan. Missar i skärpa, komposition och ljus som lätt skulle kunna återgärdas på plats är då bortom räddning. Därför ska du alltid kort utvärdera dina bilder precis efter du tagit dem och zooma in för att se bilden på detaljnivå.